loading

Woonzorg Nederland merkstrategie, website UX/UI en app UX/UI

Woonzorg Nederland geeft kleur aan wonen voor senioren

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie voor senioren. Actief in 170 gemeenten met 43.000 wooneenheden in bezit. Daarvan worden 30.000 verhuurt aan particulieren en 13.000 aan verzorgings- en verpleeghuizen.

Een enorme verscheidenheid aan mensen, qua achtergrond, inkomenspositie en vitaliteit. En zoveel mensen, zoveel wensen…Woonzorg heeft als doel dat iedereen betaalbaar en prettig thuis kan wonen.

Met een stevige ambitie om de ouderenhuisvesting in Nederland op een hoger plan te brengen werkt Woonzorg Nederland samen met huurders en partners in wonen, zorg en dienstverlening.

Persoonlijke aandacht voor alle klanten, samenwerkingen in de wijk en innovatie staan daarbij voorop. Zo draagt Woonzorg Nederland eraan bij dat huurders zo lang mogelijk op zichzelf kunnen blijven wonen, ook als zij meer zorg nodig hebben.

Think digital act social met de Woonzorg Thuis app

De Woonzorg Thuis app is de eerste sociale app voor seniore huurders die onderling contact stimuleert en zo eenzaamheid tegengaat. Via de app kunnen huurders van een wooncomplex van Woonzorg Nederland onderling gesprekken starten, samen activiteiten organiseren en elkaar helpen. Zo draagt Woonzorg Nederland bij aan het woongeluk van huurders.

De Woonzorg Thuis app heeft tot doel om eenzaamheid onder de huurders van Woonzorg Nederland tegen te gaan. Als grootste landelijke woningcorporatie voor seniorenhuisvesting, heeft Woonzorg Nederland overwegend huurders van 65 jaar en ouder, waarvan 10% zelfs ouder is dan 85 jaar. Driekwart van de huurders woont alleen. Onder 65+ers is het gevoel van eenzaamheid groot: 9,2% voelt zich ernstig eenzaam. Van de 85-plussers voelt 14,6% zich ernstig eenzaam (Gezondheidsmonitor 2020).

Eenzaamheid beïnvloedt in grote mate welzijn en kwaliteit van leven, met verhoogde kans op dementie, hart- en vaatziektes en depressies (www.vzinfo.nl). Het kennen van buren en buurtgenoten, verbonden voelen en van betekenis kunnen zijn voor elkaar draagt bij aan welzijn en woongeluk, volgens het landelijk huurdersoverleg.

De app maakt digitaal contact binnen het wooncomplex op laagdrempelige wijze toegankelijk, ook voor huurders die minder digitaal vaardig zijn. Zo kunnen ze met elkaar kennismaken en met elkaar chatten, via het prikbord hulp aanbieden of juist vragen en samen een gezellige activiteit organiseren in de recreatieruimte van het gebouw.

Huurders hebben invloed op het wooncomplex door hun mening te geven over bijvoorbeeld onderhoud van hun gebouw of te faciliteren voorzieningen via de poll-functie.

Door het maken van nieuwe contacten te stimuleren en ontmoeting gemakkelijker te maken, draagt de Woonzorg Thuis app bij aan minder eenzaamheid onder en meer vitaliteit van haar huurders. Met beoogd effect dat huurders langer zelfstandig kunnen blijven wonen en minder zorg nodig hebben. En dat is belangrijk, omdat het aantal ouderen groeit – maar het aanbod in de ouderenzorg niet.

Resultaat

De Woonzorg Thuis app is met de huidige huurder in gedachten ontworpen. Grote knoppen en tegels bieden meer gebruiksvriendelijkheid voor mensen beperkte dexteriteit. Door gevraagde acties of aangeboden informatie per scherm te beperken, geeft de app alle gebruikers het zelfvertrouwen om zelfstandig de app te gebruiken. De app voelt ‘echt’ voor gebruikers door toepassing van neumorphisme als ontwerpfilosofie: knoppen steken voor het gevoel uit en nodigen uit om in te drukken, velden liggen in het scherm en stimuleren om tekst letterlijk in te vullen. De huisstijl van Woonzorg Nederland is uitgebreid met een online letter die op scherm beter leesbaar is en extra kleuren die de leesbaarheid vergemakkelijken. Het ontwerp is getoetst onder digitaal vaardige en minder digitaal vaardige huurders.

De app is ontwikkeld op het Nativ react, waardoor er snel gebouwd kon worden voor zowel mobiel als tablet als ook voor iOS en Android.

In 2021 is de app uitgerold in een kopgroep van 500 huurders. Na verbetering van het activatieproces voor huurders zonder e-mailadres is in 2022 de app gelanceerd onder alle 30.000 zelfstandige huurders van Woonzorg Nederland. Inmiddels hebben meer dan 7000 huurders de app geactiveerd, een adoptiegraad van 24%. In een van de complexen gebruikt de helft van de huurders de app. Een 98-jarige huurder heeft een mobiele telefoon aangeschaft om deel te nemen aan de digitale community van haar wooncomplex, er zijn landelijk bijna 400 activiteiten georganiseerd waaronder wandelingen, BBQ’s en Happy Hours en is het eerste koppel dankzij de app een feit.

Agile werkgeluk

De Woonzorg Thuis app is een van de eerste producten die Woonzorg Nederland met behulp van Agile heeft ontwikkeld. Een multidisciplinair team van bewonersconsulenten, communicatiespecialisten, developers en UX/UI specialisten werkten iteratief samen aan de snelle uitrol van de app.

De app werd voor en na development getoetst bij huurdersgroepen, zodat productieversies zo foutloos mogelijk konden worden opgeleverd. Inmiddels is de agile werkwijze onder andere dankzij het succes van de Woonzorg Thuis app uitgebreid naar een hele afdeling Change & Digitalisering die de organisatie meeneemt in de digitalisering van alle werkprocessen van Woonzorg Nederland.