loading

CAOP Aanhetwerk.nl

Category

Branding, Content Platform

Client

CAOP

Link

Website

About

Een waardige oude dag voor ouderen. Dat vraagt om kwaliteit én voldoende zorgpersoneel. ‘Aan het werk voor ouderen’ is een arbeidsmarktagenda waarmee werknemers, werkgevers, opleiders en overheid zich sterk maken voor behoud en instroom van zorgpersoneel.

Concept

Nederland vergrijst in een rap tempo. Tussen 2018 en 2025 stijgt het aantal 80-plussers van 700.000 naar 1.250.000. Mensen blijven langer thuis wonen en willen daar ondersteund worden. De zorgvraag groeit in omvang, in aard en in zwaarte. Het wordt steeds lastiger daaraan te voldoen. Veel zorgpersoneel heeft last van de hoge werkdruk en stroomt uit. Er staan veel vacatures open, er stroomt te weinig personeel in. Voor de arbeidsmarktagenda ‘Aan het werk voor ouderen’ slaan werkgevers, werknemers en overheid de handen ineen. Het doel: een gezond evenwicht tussen in-, door- en uitstroom van medewerkers én goede zorg voor ouderen.

Result

Met één nieuwe overkoepelende identiteit en door persona’s te koppelen aan de 11 actielijnen hebben we de overstap van beleid naar praktijk visueel gemaakt.